Aanpak
Tijdens de optimalisatie of implementatie van uw acquisitie processen, zorgen wij voor een uitstekende begeleiding zodat een minimale tijdsbesteding door uw organisatie benodigd is. Hiertoe hebben we een gefaseerde aanpak: Analyse: - Analyse AS IS:  Toepassing van een door Directed ontwikkeld model    waarmee de huidige situatie m.b.t. acquisitie wordt vastgesteld - GAP analyse: Identificatie van de verbeterpunten Plan van aanpak: Voorgestelde oplossingen worden weergegeven in een solution matrix met aansluitend    een impact analyse. Op basis van beide documenten kan de organisatie een besluit     nemen m.b.t. de gewenste oplossingen. Vervolgens wordt een plan van aanpak      opgesteld, waarin de oplossingen zijn uitgewerkt. Implementatie van de verbeterpunten door organisatie: De implementatie ligt in handen van de organisatie. Op verzoek kan Directed de implementatie managen. Een planning wordt gemaakt en verantwoordelijkheden en acties gealloceerd. Voortgang van de uitvoering wordt actief managed en de status word frequent gerapporteerd.
Home Diensten Over Directed Contact
© Directed Process & Project Management 2012
Directed
Process & Project Management